Wie is Wie ?

De Harmonie ploeg

Medewerkers

  • Onthaal & Animatie / Acceuil & Animation : Francis Marissens, Deborah Monfils, Pakize Duru, Arnaud Petit
  • Koks - Chefs de Cuisine - Instructeurs : Claude Muaka, Rachida Mabtoul, Pernelle Mbawu      
  • Bar / Zaalinstructeur Bar / Salle : Gonard Matondo
  • Keuken - en zaal medewerkers / Aides Cuisiniers & Salle : Noor Dawlatzai, Shafahat Mallakhel, Nicolas Van den Eede, Yves Isezerano, Khaled Abdullah & Hatem Seyam
  • Vervoer en Klussen / Transport et Bricolage : Omid Arabzai & Eduardo Manzoangani
  • Huishoudelijke Hulp / Aide-ménagères : Salamata Diallo & Fatoumata Barry
  • Projectleider Grote Kuis / Responsable du projet Grand Nettoyage : Jean-Luc Willems
  • Operationeel Verantwoordelijke / Responsable opérationel : Henri Mortier
  • Boekhouding en administratie / Comptabilité et administration: Nancy Jacobs
  • Coördinatie / Coordination: Pieter Bogaert

Leden van het bestuursorgaan van Buurtwerk Noordwijk

Jan Vandekerckhove
Maarten Janssens
Sebastiano Cincinnato
Isabelle De Meyere
Relinde Raeymakers
Linda Struelens
Inge Verhaegen  

Leden van de Buurtraad Noordwijk

Jan Vandekerckhove
Maarten Janssens
Karen De Cooman
Mohamed El Morabit
Carine Haelemeersch
Bianca Laurino
Peter Vandenbempt
Léopold Vodak 
VZW Buurtwerk Noordwijk
Antwerpsesteenweg 24
1000 Brussel
02 203 28 48
Snel naar

Met steun van:

Volg De Harmonie
op Facebook