ACTIVITEIT

MUSEUM van de Groot Koninklijk Serment en van St-Joris der Kruisboogschutters met Marie

MUSÉE du Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers avec Marie

Ik nodig u uit voor een bezoek aan een ongewone en enigszins geheime plek : de ontmoetingsplaats en het museum van de Grote Koninklijke Serment en van Sint-Joris der kruisboogschutters van Brussel.
Je vous convie à la visite d’un endroit insolite et quelque peu secret : le lieu de réunion et le musée du Grand Serment royal et de St Georges des Arbalétriers de Bruxelles.
Opmerking
Ik ontmoet u om 14.15 uur aan de ingang van het Belvue-Coudenberg Museum, Paleizenplein. De toegangsprijs bedraagt 2€, ter plaatse te betalen. Al het openbaar vervoer naar het Koningsplein leidt naar het museum.
Je vous donne rendez-vous à 14.15h à l’entrée du Musée Belvue-Coudenberg, Place des Palais. Le droit d’entrée est de 2€ à régler sur place. Tous les transports en commun vers la Place Royale y mènent.

Meer info

Alle activiteiten
Wanneer
25
/
4
/
2023
van
14:15
tot
PRIJS
2
Kosteloos
WAAR
Place Royale
CONTACT
De Harmonie
info@deharmonie.be
02 203 28 48
VZW Buurtwerk Noordwijk
Antwerpsesteenweg 24
1000 Brussel
02 203 28 48

Met steun van:

Volg De Harmonie
op Facebook